گلی که در زمستان باز شود زیباست , امید بخش است , ولی محکوم به فناست بی ثمر , اما مگر کدامین گل محکوم به فنا نیست , اما دیگر گلها ثمر دارند او چه او نیز ثمر دارد؟ , ثمرش میوه نیست, امید هست؟

/ 0 نظر / 15 بازدید