شب است و سراحیست بر سر دست

عزادارم ، بلی عزادارم عزادار از تمام بی احترامی ها و بی اجری ها و بی قربی ها برای همه ناغافل تیر خوردن ها برای بیچارگی ها کشیدن ها و همه وقت گذاشتن ها و سپس هیچ ندیدن ها جز جفا و جز بی اجر و قربی. بلی نباید غافل گردیم از اشارت ها
بگذار خوابی برایت نقل کنم. شش ماه پیش بود شبی خوابی دیدم از رقابتی که من بودم و "آن" و دیگری هم بود در این داستان به نام "او" من و "آن" را می شناسی و "او" هم پسری پاک است و بی آزار و مومن از دیار دیگری به نام "همو". من و "آن" و "همو" هر سه را می شناسی دور نیستند. خلاصه آنکه من و "آن" بر سر تو با هم رقیب هایی صریح و شدید بودیم و همه سعیمان در تصاحب تو بود من از "آن" عقب بودم و دلگیر و تمام سعیم در باز پس گیری تو بود که ناگاه دیدیم "او" از راه رسید و ناغافل تو را ربود چه دلی و چه محفلی . بلی ما ناغافل در جنگ با هم بودیم ناآگاه از آن که "او" تو را از آن خود کرده است.
حال برگردیم به تعبیرکی بر خوابکی . پس از اینکه این خواب را دیدم اتفاقا این قضیه را برای "آن" تعریف کردم. در تصورم "او" نشانه ای از فردی پاک بود. 
بگذریم
قریب به ماهیست که دریافتم که "او" نشانه ای از " همو" بوده . ماههاست که "همو" پیش ما از تو بد می گوید و ما غافل که در حقیقت این "همو" همانکه همشهری "اوست" نشانه خواب من بوده و این "همو"ست که در دل تو جا باز کرده.
می دانی مسئله چیست روز های اول آشنایی تو ناخودآگاه مرا پر از یاد و خاطره ی عشقی گم شده عشقی که هیچگاه مرا یارای رسیدن به او پیدا نشد کردی و چنان شیفته ی رخت شدم که شام ها خوابت را می دیدم و روزها به شوق دیدار تو پا از خانه بیرون می گذاشتم.
اما با گذشت زمان پی به بلاهت ناخودآگاه خود بردم چرا که هیچکس بازتولید نمی شود حتی اگر دنیا دنیا برای آدم ارزش داشته باشد
راستی قبل از تمام شدن بگذار یکی از خواب هایم را برای تو تعریف کنم
 شبی خواب دیدم که من و تو در خانه ی قدیمی مادر بزرگم بودیم با هم در اتاق بودیم به سمت در خروجی که رفتیم ناگاه زنبور های زرد از سوراخ در به ما حمله کردند من و تو از آنها فرار کردیم و از راهروی تنگ کنار خانه به حیاط پشتی و به مطبخ آن خانه گریختیم در حالی که زنبور ها دنبالمان بودند. اما به مطبخ که رسیدیم دیدم که زنبور ها نیستند برگشتیم و دیدیم که زنبور ها در تار عنکبوتی که در راهروی تنگ کنار خانه بود گیر افتاده اند. خواب وسیع و پر معنایی بود . بگذریم . 
فقط گفتم که یک معنایی در زندگی من داشته ای
الان خیلی زمان گذشته و دیگر مسئله ای به نام اینکه برای داشتن تو رقابت کنم وجود ندارد نه اینکه دوستت نداشته باشم . چرا هنوز دیدن تو مرا روحیه می دهد و انرژی برای پیشرفت و حرکت به سمت جلو و هنوز درصدی از آمدن هر روزه ی من بخاطر توست. تو را خیلی دوست دارم خیلی بیشتر از آنکه تصور کنی-و این نه آن مسائل غریزیست - اما دو برابر اینکه دوستت داشته باشم از تو متنفر از تو متنفرم چرا که اجر و قربم را پاس نداشتی چرا که آن هنگام که نیاز داشتی تمام توان خود را برای بر آوردن نیازت بکار بردم و از خود گذشتم. اما آن دمی که به همراهی ، به پشتیبانی ، به کمکت احتیاج داشتم و حتی درخواست کمک نمودم تو در نهایت بی احترامی ، در نهایت بی عزتی غرورم را پایمال کردی، در نهایت بی احترامی به من توهین کردی و در نهایت همه چیز در نهایت غصه ام تنهایم گذاشتی و در برابر چشمانم با "همو" نشستی و در حالی که من درحال له شدن زیر فشاری ناشی از بی اجر و قربی بودم در برابر چشمانم با " همو" درد دل کردی
آری همان دم بود که فهمیدم که ای دل غافل کجا نشسته ای سر در کدام گریبان فرو برده ای که جا هست و بچه نیست و "همو"  که هیچ انتظاری نمی رفت قاب از دل شما ربوده است. آری و پس آن بود که شروع شد مرحله ی آگاهی و تازه دیدیم که چه نزدیک تر از آنید که من تصور کنم و چقدر قربان صدقه رفتن های تو مرا آزار می داد. گذشت هر چیزی را باید قبول کرد.
آری تو را دوست دارم . خیلی زیاد تو را دوست دارم اما همچنان از تو متنفرم. ولی باز هم آرزوی موفقیت و سلامتی تو را دارم. اگر به "همو" برسی که خواب من هم تعبیر می شود- اگر این نباشد که تو همه را وسیله پیشرفت خود می سازی. اما گوش فرا ده . خودم می دانم دهاتی ام و فردی ضعیف و مورد تمسخر و اینکه تمسخر زیاد شده اما خواهشا خواهشا خواهشا تو مرا مسخره نکن تو نمک بر زخمم نپاش زخمم چرکین است اما تو سر آن را باز نکن. امیدوارم که موفق و موید باشید. اما خواهشا اینهمه قربان صدقه "همو" نرو باور کن بدجور حرص می خورم هنگامی که آن را می بینم. هنوز بر تو غیرت دارم و حسودیم می شود.
اتفاقا تو و "همو" خیلی به هم می خورید و اگر به هم رسیدید شاید در آینده هم فرصتی برای زیارت مجدد پیش آمد.
من عزادارم و دلگیر اماموفق باشی و خداحافظ ای که حتی یک خداحافظی هم نگفت.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید