تولد

وقتی پیله ای که دور یک پروانه تنیده شده پاره میشه و از توش پروانه ای در میاد میگیم پروانه متولد شد. روز هاس که من در پیله ی خودم بیشتر فرو میرم. این وبلاگ رو باز کردم به نشونه ی پاره کردن پیله و گفتن و تنها یک ورودی نبودن. از امروز میخوام خروجی بودن رو هم تجربه کنم. پس یا مقلب القلوب قلبم رو به تو سپردم.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید