مهلت 40 روزه

به خودم یک مهلت چهل روزه دادم تا دو پروژه بزرگ رو تموم کنم

باید ، باید ، و باید که در این مهلت حتما این دو تمام بشه 

پس فعلا تمام برنامه ها تعطیل و فقط به فکر این دو هستم

هیچ راه گریزی هم نیست

/ 0 نظر / 17 بازدید