حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار// تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

این نیز بگذرد . قرار نبوده که همیشه روزگار به مراد ما باشد . قرار هم نیست که دیگر در بیچارگی و بدبختی و نامرادی تا آنتها غرق شویم. چیزی که در این سالها درک کرده ام این است که انسانها با توجه به درکی که از دنیا دارند خود را بدبخت یا خوشبخت می نامند و با توجه به درکی که دارند می توانند در منتهی الیه بدبختی یا در منتهی الیه خوشبختی باشند. روزگاریست که چرخ با من سر ناسازگاری دارد ولی در همینجا هم لحظاتی و چیزهایی دارم که آرزوی خیلی هاست . روزگاریست که چرخ بر خلاف میل می چرخد اتفاقا در این وضع تماما بدی ها را در گذشته به یاد می آورم اما قضیه اینجاست که نه گذشته آنقدر تلخ بوده که من بیاد می آورم بل چه لحظات شاد و خوشی داشتم و نه الان آنقدر بد است بلکه همین الان هم تلخی و خوشی در هم تنیده اند و نه آینده سیاه یا کاملا سفید خواهد بود انتظارم از آینده نه آنقدر سیاه و نه آنقدر سفید اما مطمئنم نه تلقی و نه میزان رضایت و نه موفقیت من در آینده اینی نخواهد بود که هست نه قرار است که سراسر شادی کنم و نه قرار است که سراسر سختی و ناراحتی باشد. اما مسئله ای که هنوز هم ناراضایتی را می آفریند روزگار نیست ، بلکه انتظار است . انتظاری که فرد از خودش دارد و نه از اطرافیان اینجاست که گلوگاه مسئله سازی است که لنگش عمیقی را در این ناحیه دارم مسئله این است که انتظار من از خودم خیلی فراتر از این است و البته پیشبینی ناپذیری و برنامه ناپذیری من مسیر را سخت تر کرده چرا که دیگر نمی توان دید که من از دید خودم منظور از دید درون و نگاه من به خودم و نه از دید مدرک و پست و مقام و پول و ... در کجا خواهم گرفت را سخت کرده است اما مسئله این است که همیشه در بر روی یک پاشنه نخواهد چرخید و از این مسئله باید اطمینان حاصل کرد و سپس به ادامه مسیر پرداخت و امیدوار بود چرا که حال و آینده و گذشته  همه از آن خداست و در این مسیر گرچه در دوران سختی باشم اما اگر با او باشم و وردم دعا و درس قرآن باشد باید چون حافظ غم را به کناری گذارم و امیدوار و با توکل باشم چرا که مسئله این است که اگر فقط به خود شخص باشد که هیچکدام از انسان های روی زمین نباید امید داشته باشند چرا که انسان ناتوان و است و نمی تواند خود باعث سعادت خودش شود بلکه این لطف و فضل و نعمتی است که از جانب خداوند اعطا می شود. پس باید حواسم به بالای سزم باشد و به دستان توانمندی که بر همه چیز قادر است تکیه کنم.

/ 0 نظر / 99 بازدید