ستاره ها وقتی میمیرند هم بزرگتر می شوند و هم قدرتمند تر به نظر می رسند و هم خشن تر شده سریع تر انرژی مصرف می کنند. مانند فرد در حال احتضار که در حال جان کندن است.

داعش رفتنی است . این نفرت فزاینده ی فراگیر را چه کنیم.

/ 0 نظر / 19 بازدید