چو عاشق می شدم گفتم

چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود // نمی دانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد

 

خدایا پروردگارا! ای الهی که همه نیکی ها از توست و همه چیز من از آن توست . خانواده ام ، خودم خوشتن و تمام اندیشه و تصوراتم همه و همه از آن توست. بار الها می دانم که مدیریت همگان در دستان توست و هیچ جنبنده ای بدون ذهن تو حتی نمی تواند فکری در ذهن بگذراند چه به اینکه به عملی مبادرت ورزد . بار الها اما همانگونه که دو صفت رحمن و رحیم داری که به رحمت عام و خاص تو اشاره دارد مدیریتت بر مخلوقات هم دو گونه دارد مدیریت عام و مدیریت خاص مدیریت عام که برای همه موجودات هست که شامل امثال من می شود و یک مدیریت خاص که او را خاص می پرورانی و توجه و مدیریت خاصی بر زندگی اش داری که این می شود مدیریت خاص که این می شود آن مدیریتی که یحیی دید ، ادریس دید آدم را آنگونه مدیریت کردی نوح دید اسماعیل و ابراهیم و یعقوب دیدند یوسف در زندان مصر مدیریت شد عیسی مدیریت شد ذالنون در همه حال و بخصوص آنگونه که در شکم ماهی بود مدیریت و تربیت گردید و همان مدیریت خاصی که به موسی گفته شد واصطنعتک لنفسی، بلی که تو خود او را مدیریت کردی و تقدیر را و قضا و قدر خویش را بر او فرستادی همان مدیریت خاصی که عیسی را مدیریت کردی و همان مدیریت و تربیت خاصی که محمد دید و علی در محراب و در جنگ و در خانه نشینی دید و همان مدیریت خاصی که حسین در قتلگاه خویش و خانواده خویش و صحابه خویش دید . خدایا مگر ما را نیافریدی تا رشد یابیم تا به سوی مبدا خویش حرکت کنیم که تکامل پیدا کنیم تو بزرگوارا این بزرگان و بندگان خاصت را مدیریت خاص کردی آن هنگام که ابراهیم در آتش می افتاد و آن هنگام که اسماعیل توسط پدر و به امر تو ذبح می گردید آنها را مدیریت کردی آنها بندگان خاص و عزیز تو بودند که تو تویی که هم خالق و هم مربی ما هستی آنها را اینگونه در مسیر رشد و هدایت تعالی بخشیدی خدایا پروردگارا مگر هدف خلقت ما رشد نیست مگر هدف هدایت و ترقی ما نیست . مگر نگفته اند که جور استاد به ز مهر پدر چرا که رشد دهنده است خدایا خلاصه اینکه ما هم رشد می خواهیم و اگر این لطف تو محقق شود که هدایت خاص یابیم و تحت مدیریت خاص و مخصوص تو قرار گیریم که خیلی بهتر است بلی می دانم که خیلی سخت تر و خیلی جان فرساتر نیز هست ولی اگر این هدایت خاص شامل ما شود و رو سفید بیرون آییم چه ها شود و چقدر خوب می شود البته می دانم که مسیر همه درد و رنج است اما من این درد و رنج را دوست دارم حتی اگر برای این رشد بایستی که همیشه در سختی باشیم باز هم چون هدف خلقت این است و هدف نیل به سمت توست حال با هر مشقتی باز هم خوب و گواراست . البته می دانم کسی که به این ظرفیت و اخلاص برسد خود بخود تحت مدیریت خاص تو قرار می گیرد خدایا ما را هم بدین درجه برسان که فقط و فقط فیض عظیم در آن است و مادون آن فقط لهو و لعبی بیهوده نمایانده می گردد.

خدایا پروردگارا آغوش من برای در در آغوش کشیدن درد های با رشد تو باز است خدایا دردم ده اما پیش از آن خدایا رشدم ده تا درک کنم و درد باعث رشدم شود. خدایا مرا به هدف خلقتم نایل گردان. خدایا مرا قوی بگردان چون می دانم که بعلت ضعف من است و این کوچکی وحقارت و این غرور بیجا و ناتوانی زیاد من است که نمی توانم این درد و این مدیریت خاص و این فوز عظیم را بچشم بار الها رشدم بخش . من دردش را خریدارم هرچند ناتوانم لطفی بنما و عبدی خاصم بنما یا الهی یا ربی محتاجم به تو محتاجم و هدایتم بنما یا اله العالمین و عذر خواهم که ناتوان و ضعیف و کافرم در حالی که در این دنیا با این فرصت کم و این مسیر طولانی همه را به لهو و لعب گمراهی و نابکاری و تنبلی گذرانده ام. 

هرچند می دانم که این مسیر سیل های خون فشان و درد های شیر کش دارد و این عشق هنوز خام و ناچیز است اما خدایا محتاج هدایت خاص تو هستم ای لطیف . یا رب یا مدیر یا خالق و یا نعم المعلم.

/ 0 نظر / 20 بازدید